Det finns många utan fast bostad i Sverige idag, alla i sin egen grad av hemlöshet. Det finns många olika anledningar till varför man blir drabbad, och när du väl hamnat i en sådan position är det svårt att ta sig ur det. Många organisationer finns till för att hjälpa de som är i behov, men det finns även hjälp att söka innan hemmet går förlorat.

Vad är hemlöshet och hur många lever i det?

Att vara hemlös innebär att du saknar en fast bostad. Det finns flera grader av hemlöshet, där vissa endast har temporära hem medan andra får sova på gatan. Det finns många orsaker till varför en person blir hemlös. Arbetslöshet, drogmissbruk, familjevåld eller fattigdom kan alla leda till hemlöshet. Att bli hemlös påverkar oftast folk både fysiskt och psykiskt på ett mycket negativt sätt.

I Sverige finns det lite drygt 33 000 hemlösa personer. De akut hemlösa har ökat med 30 procent de senaste sex åren. En del av den räkningen involverar barn, där det i genomsnitt är ett barn per dag som förlorar sitt hem när föräldrarna blir vräkta. Många som fastnar i hemlöshet har svårt att ta sig ur det, och kan befinna sig i den situationen i många år.

Vilka åtgärder görs idag?

Idag är det kommunernas ansvar att ta hand om de som råkat ut för hemlöshet. Det finns dock ingen större strategi eller åtgärdsplan för att motverka fenomenet. Kommunerna kan endast ge tillfälliga boenden, vilket kostar staten cirka 5,3 miljarder kronor per år. Någon vidare handling för att förebygga eller hjälpa efter det finns inte. Samtidigt ökar hemlösheten, och det är svårt att köpa in fler tillfälliga boenden.

Enligt FN:s mänskliga rättigheter har alla rätt till en bostad, och det ligger på staten att möta behovet för permanenta hem. Det är Socialstyrelsen som jobbar mot hemlöshet i Sverige. De fokuserar på olika sorters stöd vid missbruk, psykisk ohälsa och försörjningsstöd. En kombinationsteori kring varför hemlösheten har ökat är att det idag finns färre bostäder för den växande befolkningen, samt ökad mental ohälsa runtom i landet.

Andra organisationer erbjuder hjälp

Det finns många organisationer som jobbar mot hemlöshet. Förutom kommunen som kan anordna tillfälligt boende, och Socialstyrelsen som är behjälpliga med olika typer av stöd, finns det mer att hämta. Många andra hjälper till med kontakt hos myndigheter, mat, tvättmöjligheter, duschar och en plats att vila på. Oftast tas dessa människor delvis om hand av volontärer, och man får in pengar från bland annat staten, men även andra organisationer.

Målet hos dessa sorters organisationer är att hjälpa de hemlösa ur den onda cirkeln. Utan hem är det svårt att få jobb, och utan jobb är det svårt att få ett hem. Med deras hjälp finns det stöd att få eftersom många har kontakter med bland annat hyresvärdar och Arbetsförmedlingen. Tillsammans skapar de en möjlighet att inte fastna, och komma tillbaka från hemlösheten.

Vad gör du om du drabbas?

Innan hemlösheten ens har uppstått är det bra att söka stöd, oavsett om det gäller finansiellt eller för andra problem. Om du väl blivit hemlös är det bra att ta kontakt med myndigheterna för ett temporärt boende. Sedan finns det många organisationer att ta kontakt med för att få hjälp med att hitta ett nytt hem, och för att få stöd och assistans längs vägen med praktiska saker.