Coronaviruset har påverkat världen på ett sätt som få personer kunde förutspå. Stängda landsgränser, miljontals människor i lockdown och flygförbud. I Sverige har viruset påverkat samhället i stor utsträckning. Besöksförbud på äldreboenden, många människor som arbetar hemifrån och restriktioner för evenemang. Uppmaningen att hålla social distans på 1-2 meter har självklart påverkat många branscher enormt mycket. Retail, hotell- och restaurangbranschen är några av de branscher som fått känna av virusets påverkan. Här kan du läsa mer om dessa branscher, hur de påverkats samt hur vissa aktörer tog sig ur krisen.

Retail

Svensk handel, det vill säga svenska retailbutiker, såg ett tvärstopp av kunder i butikerna i mars 2020. Coronaviruset spred sig i mycket snabb takt över världen och allt fler svenskar valde att stanna hemma. Att många arbetade hemifrån och slutade gå ut påverkade så klart butiker och gallerior i mycket stor utsträckning. Redan innan coronaviruset var handeln under ekonomisk press och det talades ofta om “butiksdöden” som är ett begrepp för att allt fler traditionella butiker stänger ned för att de inte överlever i den digitala eran. Många retailbolag som hade problem innan coronaviruset fick ännu större problem under 2020. Det var framför allt sällanköpshandeln, exempelvis kläder, heminredning och elektronik, som drabbades hårt av viruset. Det är dock inte endast negativa effekter av viruset. Några butikskedjor gick mycket bra under krisen och framför allt har transformationen till e-handel ökat. Butiker som tidigare tvekat att satsa på e-handel fick nu nya incitament under coronakrisen. De butiker och kedjor som snabbt kunde ställa om och anpassa sin verksamhet till de rådande situationerna har kunnat gå starkare ut ur krisen. Framför allt har mycket fokus varit på den så kallade sömlösa handeln. Begreppet sömlös handel innebär i princip att det både finns en fysisk och en digital butik och att dessa är nära sammankopplade. Det betyder exempelvis att konsumenter kan betala online och hämta i butik eller betala i butik och få den hemkörd. Detta fungerar tack vare smarta affärssystem som sitoo.com/se/mpos/ som möjliggör denna sammanflätning av den fysiska butiken och e-handeln. Kassasystemet, som även kallas för POS Point of Sale, är en av de viktigaste pusselbitarna för retailers. Tack vare de teknologiska framstegen är nu kassasystemen avancerade plattformar som hjälper handlarna att bedriva multikanal-shopping, hantera lager och självklart genomföra transaktioner. Detta har gjort det möjligt för flera retailers att snabbt ställa om till den rådande situationen och erbjuda lösningar anpassade efter de nya kundbeteendena.

Hotell & Restaurang

Andra branscher som påverkats svårt av coronakrisen är hotellbranschen och restaurangbranschen. När det kommer till turism och hotell har det varit särskilt svårt eftersom landsgränser stängdes och flygplanen stod stilla. Till en början var det nattsvart för många hotellägare, framför allt de som var beroende av utländska turister. Vissa lyckades hitta kreativa lösningar för långtidsuthyrning och erbjudanden i form av staycation till lokalbor och svenska turister. När det gäller restauranger var det också många som drabbades hårt i början av krisen. Trots att Sverige inte stängde ned samhället infördes restriktioner och framför allt var det många människor som undvek att gå ut på krogen. Lösningar som take-away och utökad uteservering var räddning för några restauranger.