Ett svenskt personnummer är ett intyg på att du är folkbokförd i Sverige. Det används bland annat för att underlätta identifikationen av personer för myndigheter som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, men även hos banker och företag. Personnumret tilldelas av myndigheten Skatteverket. Tilldelningen regleras i folkbokföringslagen. Det svenska systemet med personnummer, som infördes redan 1947, är det första i världen som omfattar ett helt lands befolkning.

Så gör du

För att få ett svenskt personnummer behöver du registrera dig hos Skatteverket, vilket är ett måste om du ska stanna i Sverige i mer än ett år. För registreringen används din bostadsadress. Du börjar med att få ett uppehållstillstånd via Migrationsverket. Det ska du göra senast tre månader efter att du har kommit till Sverige. För att få uppehållstillstånd kan det krävas att du har ett arbete eller studerar.

Det finns undantagsfall där du kan få ett personnummer även om du inte är folkbokförd i Sverige. Det kan till exempel vara aktuellt om du har diplomatisk immunitet och samtidigt vistas i Sverige under ett års tid eller längre. Det kan vara aktuellt för personer som är anställda vid utländska ambassader eller av internationella organisationer. I dessa särskilda fall tilldelas ditt personnummer av Regeringskansliet.

Vad ska du ta med dig?

När du är redo att besöka Skatteverket ska du tänka på att ta med dig en del olika dokument. Det första är ett giltigt pass eller nationellt ID-kort. Du som är svensk medborgare och är folkbokförd i Sverige kan ansöka om ett pass eller nationellt ID-kort hos Polisen. För personer som är under 18 år krävs alltid vårdnadshavarens medgivande. Besöket på passexpeditionen behöver bokas i förväg.

Du behöver även ta med ett bevis på att du har uppehållstillstånd i Sverige. Det finns ett så kallat uppehållstillståndskort som utfärdas av Migrationsverket. På kortet finns ett datachip med dina fingeravtryck och ett foto på dig. När du är i kontakt med myndigheter och sjukvård ska du ha med dig ditt uppehållstillståndkort. Ta även med dig andra bevis, som till exempel äktenskapsbevis.

Personnumrets giltighetstid

Lyckligtvis kan du som har beviljats ett personnummer eller fått det redan från födseln behålla samma nummer under hela ditt liv. Även om du flyttar utomlands kommer du att behålla ditt personliga nummer. Personnumret fungerar som identitetsbeteckning för alla personer som är folkbokförda i Sverige och är nödvändigt för identifiering när du är i vid kontakt med svenska myndigheter och privata företag.

I särskilda fall kan personer behöva byta personnummer. Det finns två vanliga skäl till detta. Ett är att ens födelsedag eller kön har registrerats felaktigt i samband med födseln. Även om du har invandrat kan du ha fått din födelsedag felaktigt registrerad, vilket kan göra att du behöver byta personnummer. Andra skäl för byte av personnummer som inte är fullt lika vanliga är könskorrigeringar och skyddad identitet.

Samordningsnummer

Ett så kallat samordningsnummer är inte samma sak som personnummer och ska inte misstas för att vara det. Ett samordningsnummer används när du kommer till Sverige för att arbeta under en kortare period än ett år. Du ska betala skatt i Sverige, men inte registreras i samma utsträckning som för ett personnummer. Antingen kan du själv eller med hjälp av din arbetsgivare ansöka om ett samordningsnummer hos Skatteverket.