Доброволци

Crossroads винаги има голяма нужда от доброволци или доброволци работници. Искате да допринесете? Ето как!

Показалец

Crossroads се ръководи от директор, пет ЕС съветници и много доброволци. Да работите като доброволци работник означава, че ще работите  без заплащане и с цел подкрепата на хора засегнати от бедността, безработицата или бездомността. Ние винаги имаме нужда от още доброволци работници, които говорят английски или шведски език и поне един друг европейски език или арабски; Ние също така имаме нужда от юристи или студенти по право, психолози или студенти по психология.

Доброволец или доброволци работник
Crossroads е част от  Stockholms Stadsmission. Можете да работите в Stockholms Stadsmission като доброволци работник или доброволец.

За да станете доброволци работник, имате нужда от кратко въведение в организацията и работата ни, което ние ще би предложим. По този начин вие ще се привържете до Crossroads и ще придобиете правото да се наричате доброволци работник.

Ако сте заинтересовани да работите за различните центрове в рамките на Stadsmission Stockholms, трябва да присъствате на по-дълъго обучение за доброволци в продължение на 28 часа. След това ще можете да  работите във всички центрове на Stockholms Stadsmission. Обучението се предлага от централения доброволчески отдел на Stockholms Stadsmission.

Работа като доброволци работник
Всички работещи в доброволно сътрудничество (с изключение на преводачите, които работят дистанционно) трябва да присъстват на въвеждане и също така подписват споразумение за поверителност, преди започване на работа в Crossroads.

Можете да работите в Crossroads на една от следните позиции:

  • тълкувател (също могат да бъдат преводачи)
  • преводач
  • лидер (може също да бъде преводач)
  • психолог
  • адвокат
  • други доброволци, например, фризьори.

Тълкуватели
Тълкуватели трябва да говорят друг европейски език или арабски и да могат д интерпретират от / на шведски или английски език. Тълкуватели работят в Crossroads като превеждат разговори и кореспонденция между служителите или други доброволци и посетители по време на индивидуалните срещи. Тълкуватели могат също да правят други неща за Crossroads, например, работа със статистика, превод на  автобиографии, раздаване на дрехи или да посрещат посетителите на центъра на рецепция.

Работни смени са разделени на две: от 8.00ч.- 12.00ч., сутрин, или следобед, 12.00ч-15.30ч, от понеделник до петък. Тълкуватели трябва да работят минимум по две смени на месец и максимум по три смени на седмица.

Преводач
Някои преводачи работят от дома си и от собствените си компютри с преводи на информационни брошури или уеб сайтове.

Лидер
Лидерите водят различни видове курсове за участниците в Crossroads. Лидерите могат да провеждат курсове по шведски, английски, търсене на работа, гражданска ориентация или компютърни познания. Лидерите могат да бъдат подкрепени от преводачи в курсове, които не се отнасят до изучаването на чужди езици, например, компютърни познания. Обикновено курсовете по английски и шведки език се провеждат сутрин, а  другите курсове се провеждат в следобедните часове. Лидерите също могат да работят като преводачи, но не трябва да имат и двете задачи в едно и също време.

Психолог
Психолозите и студентите по психология могат да водят дискусионни групи за посетители или други доброволци. Психолозите също могат да имат индивидуални срещи с посетители.

Адвокат
Юристите и студентите по право могат да дават съдебни съвети на посетителите или персонала. Адвокатите могат също така да получават и други задачи, както и съвети и подкрепа от други адвокати чрез интернет форум.

Ако се интересувате да станете лидер в Crossroads, свържете се с Сесилия Джиордани, чрез имейл на kursledare.crossroads@stadsmissionen.se

Ако сте заинтересовани да станете доброволци работник, свържете се с Cibelle Chaocheva, координатор на доброволците, на frivillig.crossroads@stadsmissionen.se